Web se načítá, strpení...

Aktuality

Novinky

učitel 1. stupně

Od 1.9.2022 hledáme učitele 1. stupně na úvazek 0,272. Je to 6 hodin přímé práce. Rozepsáno na každý den v týdnu.

Školní řád MŠ

školní řád obsahuje informace o provozu a věcech, které dítě do MŠ [potřebuje](/storage/app/media/m%C5%A1.pdf)

ŠPP MŠ

pomoc pro děti se [SVP](/storage/app/media/Sm%C4%9Brnice%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20poradensk%C3%BDch%20slu%C5%BEeb%20-%20M%C5%A0.pdf)

ŠPP

Pomoc pro žáky ZŠ se [SVP](/storage/app/media/por.slu%C5%BEby%20ZS.pdf)