Novinky

ŠPP MŠ

pomoc pro děti se [SVP](/storage/app/media/Sm%C4%9Brnice%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20poradensk%C3%BDch%20slu%C5%BEeb%20-%20M%C5%A0.pdf)

ŠPP

Pomoc pro žáky ZŠ se [SVP](/storage/app/media/por.slu%C5%BEby%20ZS.pdf)

školní řád

školní řád platný pro školní rok 2021 - [2022](/storage/app/media/%C5%A1koln%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d.pdf)

Rozvrh 2021 - 2022

Rozvrh hodin pro školní rok 2021 - 2022 bude zveřejněn na elektronické žákovské knížce. Vyučující pro školní rok 2021 - 2022: Mgr. Jitka Ko...

Autobus

1.9.2021 pojede autobus podle rozpisu: **1. linka** Velhartice –Nemilkov – Chotěšov- Hlavňovice – Petrovice- Františkova Ves -Hartmanic...