Web se načítá, strpení...

Školka

Aktuálně ve školce

Karanténa v MŠ

Od 20. 12. 2021 jsou děti v karanténě. Školka bude otvřena 3. 1. 2022. Přejeme krásné svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Ředitelské volno

Na základě doporučení KHS a po projednání se zřizivatelem vyhlašuji od 25.10. 2021 ředitelské volno. Uzavřena bude i MŠ. Těšíme se na vás...

Školní řád MŠ

školní řád obsahuje informace o provozu a věcech, které dítě do MŠ [potřebuje](/storage/app/media/m%C5%A1.pdf)

ŠPP MŠ

pomoc pro děti se [SVP](/storage/app/media/Sm%C4%9Brnice%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20poradensk%C3%BDch%20slu%C5%BEeb%20-%20M%C5%A0.pdf)