Web se načítá, strpení...

Školka

Aktuálně ve školce

Školní řád MŠ

školní řád obsahuje informace o provozu a věcech, které dítě do MŠ [potřebuje](/storage/app/media/m%C5%A1.pdf)

ŠPP MŠ

pomoc pro děti se [SVP](/storage/app/media/Sm%C4%9Brnice%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20poradensk%C3%BDch%20slu%C5%BEeb%20-%20M%C5%A0.pdf)

Autobus

1.9.2022 pojede autobus podle rozpisu: **1. linka** Velhartice –Nemilkov – Chotěšov- Hlavňovice – Petrovice- Hartmanice a zpět odjezd -...