Školní řád MŠ

školní řád obsahuje informace o provozu a věcech, které dítě do MŠ potřebuje