Web se načítá, strpení...

Školská rada

Výsledky voleb ŠR

Na základě voleb, které proběhly v úterý 25. dubna, byly zvoleny do školské rady paní Anna Kaderová a paní Vendula Sádlíková.

Voleb se zúčastnilo 47 voličů. Všechny hlasy byly platné. Oběma kandidátkám voleb tímto gratulujeme a děkujeme za jejich zájem o školu vyjádřený kandidaturou. Děkujeme také těm, kteří se voleb zúčastnili.

Zbývá ještě volba dvou osob za zřizovatele. Až obec tyto dvě osoby zvolí, bude školská rada úplná, s mandátem na tři roky od 1. září, a zasedne již v novém složení na ustavující schůzi v novém školním roce.