Web se načítá, strpení...

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

    1. 2021 budeme testovat antigenními testy /stejné jako v loňském školním roce/. Žáci budou přicházet od školního autobusu vchodem u družiny do testovacího centra. Po testování počkají na zahájení v družině. V 7:20 hod. bude otevřeno pro ostatní příchozí žáky 2. stupně testovací centrum u vchodu pro žáky. Žáci 1. stupně budou testováni pouze v testovacím centru u družiny. U testování není nutná přítomnost zákonných zástupců. Žáci 4. ročníku mohou být testováni za přítomnosti zákonného zástupce. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Nezapomeňte si potřebná potvrzení. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Zahájení školního roku proběhne ve třídách bez zákonných zástupců. Předpokládaný konec zahájení je cca v 9,20 hod. Ve čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021 bude končit vzdělávání ve 12,40 hod. Všichni žáci budou mít od 2. 9. 2021 přihlášené obědy. Informace MSMT