Web se načítá, strpení...

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle $ 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: rekonstrukce školní jídelny.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni - individuálně na třídních schůzkách a emailem v dubnu 2023.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsvelhartice.cz

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

Ve Velharticích 17. 2. 2023


PDF ke stažení