Informační schůzky

Informační schůzky

    1. 2022 od 15:30 hod. do 17:30 hod. se můžete informovat o prospěchu vašich dětí.